Consumer Banking
Alternative Energy Loan

अधिकांश  महिलाहरुमा खाना पकाउन क्रममा दाउराबाट निस्कन धुूवाँका कारणले  स्वास्थ्यमा पारेका नकारात्मक असर कम गरी ईन्धनका समस्याबाट समेत मुक्ती दिलाइ दैनिक रुपल भइरहन खर्चहरुलाइ कमी आइ अप्रत्यक्ष रुपमा तिनीहरुका स्वास्थ्य सरसफाइ जस्ता क्षत्रमा पारेकानकारात्मक प्रभावबाट समेत मुक्ती दिलाउन यस कर्जाका उद्धेष्य हुनेछ । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका अधिकाश सदस्यहरुका लागि बैकल्पिक उजा अति न उपयोगी र प्रभावकारी हुने हुँुदा गोबरग्याँस, पानीघट र सोलार आदिमा बैकल्पीक उजा कजा बितरण गन सकिनेछ ।