Consumer Banking
Agro Equipment Loan

कृषिमा आश्रित सदस्यहरुले आफुले गरि आएका परंपरागत कृषि प्रणालीलाइ आधुनिकीकरण गरी
आयआर्जन, स्वरोजगार र उद्यमशीलताका विकास गरी ब्यवशायिक बन्नका लागि कृषि संग
सम्बन्धित औजारहरु खरिद गर्न कृषि उपकरण कर्जा प्रदान गरिनेछ  । समूहमा आवद्ध नभएका व्यक्तिहरुलाइ या कर्जा लगानी गदा खरिद गर्ने उपकरणका जम्मा मूल्यका ३० प्रतिशत नगदरकम अग्रिम रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ वा न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य वरावर शुरक्षणका रुपमा धितोदिनुपर्नेछ ।कृषि उपकरण अन्तर्गत पावर टेलर, साना पावर टेलर, थे्रसर, बीउ छर्ने, बाली काटन उपकरण, सिंचाइका लागि प्रयोग हुने पम्ंप सेट तथा कृषि कार्यका लागि उपयोग हुने अन्य उपकरणहरु खरिद गर्न कृषि उपकरण कर्जा प्रदान गरिनेछ ।