• Home
  • Deposit
  • Optional Saving
Deposit
Optional Saving

बैंकका ग्राहक सदस्यहरुले आ–आफ्नो ऐच्छिक बचत खाता खोली रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । 
सदस्यता लिने दिन रु. १००। मा यो खाता खोल्न सक्नेछन् । 
केन्द्र बैठक वा कार्यालयमा गई सदस्यहरुले न्युनतम रु. १०।– वा सो भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । 
यसरी जम्मा हुने रकम आफुलाई समस्या पर्दा तथा आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्न कुनै सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार रु.५००।– न्यूनतम मौज्दात् राखि झिक्न पाउनेछन् ।
सदस्यले आफ्नो बचत खाताबाट न्यूनतम मौज्दात् राखी केन्द्र बैठकमा किस्ता रकममा समायोजन गर्न सक्नेछन् तर बचतबाट नगद भुक्तानी लिन सदस्य स्वयं नै संबन्धित शाखा कार्यालयमा जानु पर्नेछ । किस्ता रकम समायोजन र नगद भुक्तानी लिन तोकिए अनुसारको रकमान्तर÷बचत फिर्ता पुर्जा  प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।यस खातामा संचालक समितिले समय समयमा तोकेको दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरिने छ । 
    सदस्यता त्याग गर्ने अवस्थामा तोकिए अनूसारको प्रकृया पुरा गरि बचत रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् । व्यक्तिगत बचत खाता बन्द गर्दा खाता बन्दी शुल्क रु. ५०।– बांकी मौज्दातबाट कट्टा गरिनेछ ।सदस्यको मृत्यु भएमा केन्द्रको शिफारिसमा खातामा रहेको मौज्दात रकम निजले इच्छाएको ब्यक्ति वा निज नभएमा बैंक तथा वित्तिय संस्था संबन्धि ऐन, २०६३ बमोजिम गरिने छ ।
सदस्यले कर्जा लिइ नियमित रुपमा किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बैंकले निजको यस खातामा रहेको रकमबाट आवस्यकता अनुसार कर्जामा मिलान गर्न सक्नेछ ।
यस अघि सदस्यहरुबाट शाखा कार्यालयले संकलन गरेको अनिबार्य बचत बाहेककोे सम्पूर्ण रकम      ऐच्छिक बचत खातामा रकमान्तर गरिनेछ ।