news
Latest News
News Image

Jan 20, 2020

मिमिर्रे लघुवित्तका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराद्धारा सपथ ग्रहण

ldld{/] n3'ljQ ljQLo ;+:yfsf gjlgo'Qm cWoIf 6]s axfb'/ af]x/fn] ;ky u|x0f u/]sf 5g\ . cWoIf af]x/fn] laxL

News Image

Jan 15, 2020

मिर्मिरेको साधारण सभा सम्पन्न

काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बनेपा ८, पुलबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशभर सातै प्रदेशमा कार्

News Image

Jan 15, 2020

मिर्मिरेका लगानीकर्ताद्धारा बोहरा र फुयाल सम्मानित

काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बनेपा पुलबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशभर सातै प्रदेशमा कार्य

News Image

Dec 22, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तको भजनी शाखाद्धारा केन्द्र प्रमुख गोष्टी सम्पन्न

मिर्मिरे लघुवित्तको भजनी शाखाको केन्द्र प्रमुख गोष्टी सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा संस्थ

News Image

Dec 22, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सम्पन्न

 मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खहरे बजार, पाल्पाले संस्थागत सामाजिक उत

News Image

Dec 22, 2019

Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has announced its 9th AGM going to be held on 28th Poush, 2076.

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (MMFDB) ले गत आर्थिक वर्षको मुन

News Image

Sep 29, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तद्धारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय मटेहिया, बाँकेले निःशुल्क स्वास्थ्

News Image

Sep 8, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तका फिल्ड कर्मचारीलाई तालिम

मिर्मिरे लघुवित्तले आफ्ना फिल्ड कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएको छ । दुई दिने तालिम

News Image

Sep 10, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तद्धारा स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

 मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय जहरे, सुर्खेतले स्थानीय प्रहरी र स

News Image

Sep 12, 2019

प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थाको साझेदारीमा मिर्मिरे लघुवित्तद्धारा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय मटेहिया, बाँकेले नेपाल प्रहरी,सशत्र

News Image

Sep 16, 2019

मिर्मिरे लघुवित्तद्धारा जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय पिपरी, बाँकेले समुदाय प्रहरी साझेदा

News Image

Sep 21, 2019

संविधान दिवसको अवसरमा बृक्षा रोपण कार्यक्रम

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय पिपरी, बाँकेले संविधान दिवसको उपलक्